AVurVeda

'Gewoon omdat jij… jij mag zijn….!'

Stadia van de tweelingziel hereniging

13 reacties

Titel nieuw werk.

Titel nieuw werk. “Even the rain hurts like it should.” Thema: Elke pijn krijgt zijn verwerkingsplek. Datum: 2- 3– 14. Tijd closure:15:19 uur. Oliepastelkrijt. 54 x 36 cm (c) Madeleine Oppelaar. Gelieve niet kopieren zonder toestemming. Dank! Met beeldende groet, Madeleine.

Stadia van de twinsoul / tweelingziel hereniging

Twinsouls ofwel tweelingzielen zijn met elkaar verbonden zoals soulmates maar hun verbintenis is veel dieper en complexer. In essentie hebben ze dezelfde ziel, waardoor ze elkaar sterk aantrekken maar ook een beetje kunnen irriteren. Als twinsouls elkaar ontmoeten voelen ze een immense energie die zich gewoonlijk uit in een diepe verliefdheid die heftiger is dan alles wat ze eerder gevoeld hebben. Deze energie activeert hen en roept grote vragen op. Het hart opent zich, na jaren van afsluiting door tegenslagen. De twee leren zichzelf te accepteren omdat ze hun evenbeeld hebben gezien. Dan begint een proces van genezing dat meestal in een aantal stadia wordt opgedeeld. Bij sommigen gaat het snel, bij anderen duurt het meer dan een jaar. Mensen die het helemaal niet herkennen komen soms niet aan de laatste stadia toe. Als beide wèl zien dat het om een bijzondere band gaat is het een kwestie van tijd voordat een goede vriendschap of relatie ontstaat. Dit kan enkele tot vele maanden duren.

Meestal voelen mensen die een tweelingziel hebben al vroeg in hun leven verdriet om niets. Ze hebben vaak huilbuien of voelen zich incompleet. Het is een verlangen naar hun andere helft waarvan ze het bestaan nog niet kennen. Bij het ontmoeten van die ander vallen langzamerhand de stukjes op hun plaats.
Meestal onderscheidt men de volgende fasen in dat proces die echter vaak in elkaar overlopen:

1) Herkenning en tijdelijk spiritueel ontwaken: In deze fase herkennen de tweelingen elkaar en ervaren de grote energie die erbij hoort. Dit brengt een proces van spirituele ontwikkeling en genezing van de ziel op gang. Vaak wordt meteen een stuk van de pijn weggenomen en vinden opvallende synchroniciteiten plaats zodat de tweelingen het belang van hun contact begrijpen. Bij synchroniciteiten denken of doen de twee bijna tegelijk hetzelfde. Of ze zoeken op hetzelfde moment naar elkaar, waardoor ze tegelijk bellen of tegelijk online gaan. Dat kan soms verwarrend zijn omdat het zo lijkt of de ander altijd bij je is of je volgt. De twinsoul ontmoeting is nooit op een handig tijdstip want beide moeten eerst los van elkaar een ontwikkeling doormaken voordat ze op een goede manier bij elkaar kunnen komen.

2) Testen: Het ego begint op te komen. Dit zijn je gedachten die alles onder controle willen houden en die vaak sterk bepaald zijn door wat je familie of de maatschappij vindt dat je moet zijn. Soms willen een of beiden van de tweelingen er een gewone relatie van maken. Er komen twijfels, men gaat elkaar kritisch bekijken. Ook denkt men vaak dat het alleen maar lust is omdat de aantrekking zo enorm kan zijn en seksuele taboes wegvallen. Lust richt zich echter steeds op een andere persoon, tweelingliefde blijft. De heftige lichamelijke verlangens zijn een uiting van de diepe liefde die totale eenwording wenst op alle gebied. Het nut van de testfase is om oude ideeën over hoe alles hoort te zijn kwijt te raken om zo open te kunnen staan voor de bijzondere relatie.

3) Crisis: Beide gaan beseffen dat ze het ego moeten bedwingen om de ander niet kwijt te raken en het belang van de relatie is al wel duidelijk. Er komen vaak grote angst en pijn op. Soms kun je je nergens op concentreren. Sommigen hebben moeite met eten en verliezen gewicht. Vaak voelen een of beide zich afgewezen omdat de ander niet voldoet aan de traditionele verwachtingen, maar de twins kunnen elkaar toch niet missen en hebben af en toe contact. Dat voedt hen maar kan ook moeilijk zijn. Soms is de energie heftig. Vaak ook voelt men in een later stadium bij het contact een soort rust, geen wonder aangezien de twee delen van de ziel dan samen zijn. Na het afscheid komt het gevoel echter in alle hevigheid terug en kan een of beiden bang maken voor een volgend contact. De crisis is een periode dat de grote genezing begint en steeds meer geluk ontstaat. Door de activering die het contact tot stand brengt worden de twins geprikkeld om te veranderen en steeds meer zichzelf te worden.

4) Weglopen: Een of beide tweelingen keren zich tijdelijk van het contact af omdat het te moeilijk voelt. De energie is verwarrend en vaak is men al in een andere relatie en heeft geen idee hoe te handelen. De aanwezigheid van kinderen houdt de tweelingen vaak bij hun bestaande partner en maakt hen huiverig voor de tweelingvriendschap die mogelijk in een relatie over zou kunnen gaan. Ook is men meestal bang dat de ander niet dezelfde overweldigende liefde voelt en dat persoonlijker contact op een teleurstelling zou uitlopen. Dit is de tijd dat beiden zich vol kunnen richten op de genezing van trauma’s en het loslaten van opgedrongen rollen. De tweelingen kunnen dit omdat ze van elkaars bestaan weten en elkaar inspireren. Het kan een pijnlijke en verwarrende tijd zijn maar hij is nodig om later goed contact te hebben. Vaak verklaart de wegloper als eerste zijn/haar liefde maar schrikt daar zo van dat hij/zij zich erna terugtrekt. De ander (de volger) vraagt zich dan af of het misschien toch niet wederzijds is of dat hij/zij zich vergist, vooral als de wegloper wèl spontaan contact met anderen heeft. Soms wisselen de rollen een paar keer om en lopen de tweelingen om beurten weg van de relatie. Ook lijkt het soms of de ander de wegloper is omdat deze niet zeker is van de wederzijdsheid en daarom voorzichtig doet. Vaak gaat men in deze tijd steeds meer terugkijken in het eigen verleden en begint in te zien wat de verbanden zijn tussen dingen die men heeft meegemaakt. Het wordt duidelijk dat veel eerdere contacten als het ware hebben voorbereid op de ontmoeting met de tweelingziel. Er vindt vaak een verduidelijking van de eigen identiteit plaats.

5) Overgave: De volger accepteert dat de ontmoeting een lotsbestemming is en laat het proces zijn gang gaan. Degene die wegloopt krijgt de ruimte om zich verder te ontwikkelen. Degene die zich al heeft overgegeven gebruikt de grote liefde die zij/hij voelt om bijvoorbeeld kunst of literatuur te maken. De wegloper wordt als het ware gevoed door de liefde die hij/zij van de ander voelt en ontwikkelt zich verder. Vaak beginnen ook dagelijkse dingen bij beiden steeds beter te gaan en ontstaat steeds meer geluksgevoel.

6) Ontwaking: Het ego verwijnt bij degene die zich heeft overgegeven en er ontstaat een onvoorwaardelijke liefde. Deze geneest de ander verder, zodat die zich ook kan overgeven en ook bij hem/haar de onvoorwaardelijke liefde ontstaat. Ook hij/zij begint nu met nieuwe creatieve uitingen of lopende projecten gaan ineens veel beter.

7) Eenwording en harmonisatie: De tweelingen zijn nu beide ontwaakt en komen bij elkaar in een stabiele relatie. Samen kunnen ze bijzondere prestaties leveren en iets voor anderen betekenen. Vaak doen ze iets in kunst of spiritualiteit. Er zijn echter ook wetenschappers bekend die samen baanbrekend onderzoek hebben gedaan. Dit is de tijd dat voor beiden een nieuw leven begint en de twins eindelijk blijvende rust en geluk vinden.

Het meest intense en verwarrende stuk van de ontwikkeling is het wegloper – volger (runner-chaser) stadium. Dit is ingrijpend voor beide twins. Tijdens dit stadium is het voor de volger het beste om gewoon blij door te gaan met haar/zijn leven en nonchalant te doen. De wegloper wordt dan minder afgeschrikt en zal eerder met je omgaan. Hij/zij heeft gewoon de tijd nodig om dingen op te lossen. Het helpt vaak om een dagboek bij te houden over gebeurtenissen en gevoelens om alles op een rijtje te zetten en het van je af te schrijven. Complicerend is dat twins na hun eerste ontmoeting al zo ontwaakt zijn dat ze veel energie uit hun omgeving / de natuur opvangen. Zo kunnen ze gevoeliger zijn voor natuurlijke verschijnselen zoals zonnevlammen en aardbevingen omdat ze de elektromagnetische velden en trillingen oppikken. Tijdens zulke invloeden zijn ze prikkelbaarder en kunnen gauw ruzie maken, ook met elkaar. Ruzies helpen echter tevens om tijdelijk afstand te kunnen nemen en verder te gaan met de nodige persoonlijke ontwikkeling. Tijdens het uit elkaar zijn herinneren getallen, liedjes, synchroniciteiten, symbolische boodschappen en dromen er aan dat dit enkel tijdelijk is. Uiteindelijk kom je weer bij elkaar. Verder gevorderde twins zullen misschien helemaal geen ruzie maken maar zich alleen tijdelijk terugtrekken en het rustig aan doen.

De wegloper is vaak de (nog) minder spiritueel ontwikkelde maar het verschil hoeft niet echt groot te zijn. Veelal is de wegloper gewoon erg bang dat zijn/haar extreme liefde niet beantwoord zal worden en is voorzichtig uit angst gekwetst te raken. De wegloper voelt ook dat hij/zij de controle verliest en wordt daar bang van. Soms probeert het ego de verbinding dan maar te ontkennen. Vaak ziet de wegloper zelf niet dat hij/zij de wegloper is. De energie van de aantrekking kan gewoon gek maken en de persoon wil de ander ook niet opzadelen met de eigen problemen en issues. Hij/zij moet eerst van zichzelf leren houden en sterker worden om de heftige tweelingliefde-gevoelens aan te kunnen.

De volger kan heel bezorgd en beschermend worden over de wegloper omdat deze zijn/haar pijn en gevoelens van angst opvangt. Al loopt de wegloper hard weg, zijn/haar extreme liefde wordt door de volger opgepikt en voelt behoorlijke heftig. Daarom kan de volger er ook niet vanaf komen. De wegloper trekt als het ware juist erg aan door de signalen die hij/zij afgeeft. Als de volger emotioneel bijna instort gaat deze meestal informatie zoeken en komt er dan achter dat het tweelingziel-liefde is en leert wat dat allemaal inhoudt. Dan begrijpt zij/hij wat er aan de hand is. Dat brengt gewoonlijk een hele verlichting omdat dan duidelijk is wat het is, hoe het werkt, dat het allemaal goed komt en wat je kunt doen om het proces soepeler te laten verlopen. Het brengt ook in spirituele zin verlichting, het begrip helpt de volger om zich spiritueel te ontwikkelen, zekerder te worden van zichzelf, los te laten en de onvoorwaardelijke liefde toe te laten, zonder nog eisen te stellen aan de ander.

De wegloper krijgt vaak een schok van begrip als de volger volledig loslaat (en zo de positieve betekenis van de verbinding duidelijk wordt die de wegloper eerst als vanzelfsprekend of lastig zag) of informatie doorgeeft waardoor hij/zij de dynamiek van het tweelingschap meer begrijpt. De wegloper snapt dan eerder dat hij/zij aan het weglopen is, dat de liefdesgevoelens heel normaal zijn voor twins en zal dan versneld tot verlichting komen. Daarna kan alles snel gaan.

Opvallend genoeg spelen bij volger en wegloper vaak dezelfde issues / trauma’s. Ze hebben bijvoorbeeld beide verlatingsangst of zijn beide als kind gepest. Op zich begrijpelijk voor twee mensen die elkaar evenbeeld zijn, om dezelfde dingen meegemaakt te hebben. De twee gaan ook vaak elkaars issues spiegelen tijdens het volger-wegloper proces, gaan op dezelfde manier reageren. Als de een begint te shockeren, doet de ander het ook. Als de een tijdje negeert doet de ander het ook. Het is dan zaak om het proces niet te laten vastlopen en af en toe zelf de beslissing te nemen even over je issues heen te stappen en een subtiele toenadering te doen of juist even afstand te nemen als dat nodig is.

Praktische aanwijzing is dat zolang je nog angst, twijfel, zorgen of verwarring voelt, het ego nog bezig is. Dan ben je nog aan het verwerken en ontwikkelen. Ga je rust en gelukzaligheid voelen, ongeacht of de ander wat doet of laat horen, dan nadert het proces voltooiing. Als beide dit gaan voelen kan de hereniging gaan plaatsvinden.

Veel kracht, veel liefde, licht én geluk toegewenst aan alle tweelingzielen die hun proces nu aan het doormaken/ bewandelen zijn! Ik weet het, het kan (is) van tijd tot tijd uitputtend zijn…..

Advertenties

Auteur: AVurVeda

Hallo.... Ik ben Madeleine Oppelaar en ben spiritueel coach en klanktherapeut bij AVurVeda. Onder de naam AVurVeda maak ik idem schilderwerk en schrijf ik verhalen/ teksten / gedichten.

13 thoughts on “Stadia van de tweelingziel hereniging

 1. Oh mooi, dan zet ik je link bovenaan, he he, dat ook weer uit de,lucht.

 2. Is een mooie herkenbare beschrijving inderdaad – ben er zeker nog niet helemaal uit of het nu echt “dit” is, maar is uiteindelijk ook niet zo erg belangrijk, gezien het voor mezelf nu wel wat oplevert in een eigen evolutie naar onvoorwaardelijke liefde blijkbaar en dan krijg je via je afstemming als vanzelf hetgene je verdient. k’Ben gewoon blij dat te mogen ervaren en anderen tevens te ontmoeten nu, buiten die vermoedelijke tweelingziel om, waarmee ik het echt al kan “delen”. Relaties worden als vanzelf dieper, gelukzaliger en ik voel me steeds “rijker”. k’Had nooit verwacht dat het allemaal al zo snel kon gaan, al is de weg zeker nog lang en moeilijk.

  • Mooi om te lezen Dirk. Ik zie je berichtje nu pas. My bad. 🙂 Brilletje nodig? 🙂 Maar we hebben het er inmiddels al veel over gehad samen. Bedankt voor je openhartigheid en het fietsen naar mijn praktijk website.
   Lieve groet,
   Madeleine.

 3. Geweldig bericht wat exact de gevoelens van de twins verwoord. Het hele proces draait om zelf liefde en het leren wat het ego met je doet. Met andere woorden, het leren hoe de energieën werken.
  Wat ik mis is wat de heling, voltooiing, precies inhoudt, want hier gaat het uiteindelijk om, hierdoor zal de rest van de mensheid naar een hogere trilling getild worden.
  Dit hele twin proces leidt naar verlichting en door verlichting gaat je aura het Goddelijke Licht uitstralen en hierdoor zullen andere mensen aangeraakt en geheeld worden en door verlichting ga je dus onvoorwaardelijke liefde voor alles en iedereen voelen.
  Het is dus niet zomaar dat de twins geïncarneerd zijn, er zit een veel groter doel achter.
  De hele omgeving zal dit gaan voelen als zij samen en verlicht zijn.
  Door verlichting kom je ook automatisch in de 5e dimensie terecht, een tweelingziel relatie is ook een 5d relatie en geen 3d. Op het moment dat de tweelingzielen zichzelf hebben weten te verlichten, veranderen zij in tweelingstralen. Dit komt omdat het zielengezin uit meerdere zielen kan bestaan, maar je voelt alleen maar de onvoorwaardelijke liefde voor die ene. Helemaal niets is toeval en alles wordt gestuurd.

 4. Hoi, herkenbaar verhaal… Wij zitten in de wegloop/volg fase… Ik ben de Volger. Ene moment word ik helemaal…ik weet niet hoe ik dat gevoel moet beschrijven soort van gek wantIk weet gewoon.. Andere moment voel ik een geluk en rust… Het gaat heel diep. Maar zo moeilijk.

  groetjes Chantal..

 5. Hebben jullie een idee in welke fase wij zitten?

  Ik ben ruim een jaar geleden mijn tweelingziel tegen gekomen. Sinds onze ontmoeting heeft mijn tweelingziel een enorme spirituele ontwikkeling doorgemaakt. De wegloop fase hebben we geloof ik achter de rug, al weet ik dat niet helemaal zeker. We zijn wel 3 maand uit elkaar geweest, en begonnen elkaar toen te missen. Ook zijn wij er beide van bewust dat we tweelingzielen zijn. Hij is een paar maand geleden begonnen met verwerken. Ik sinds kort. Ik merk dat als ik de liefde toe laat er erg veel angsten los komen die ik mag verwerken. Hij heeft al regelmatig dat hij het gelukzalige goddelijke gevoel mag voelen. Ik heb het vanochtend 1 x gevoelt.
  Maar ik ben o zo bang voor mijn ego, dat deze er weer voor zorgt dat ik weg loop, Ook al weet ik dat ik hij mijn tweelingziel is en ik nooit iemand zal vinden waar ik dat vind wat hij mij geeft.

  Wel is er aan beide zijden de inzetten om te vechten voor elkaar en onze relatie. Toch voel ik vaak ook schuldgevoelens dat ik hem (nog) niet kan geven wat hij mijn geeft

  Leuk detail is dat we ook lichamelijk steeds meer op elkaar gaan lijken. Hij krijgt mijn handen, ik zijn gezicht.

  Kunnen jullie mij vertellen in welke fase wij zitten en hoe lang het nog duurt voordat wij vanuit onvoorwaardelijke liefde samen kunnen zijn, moet ik dan denken aan weken, maanden of jaren?

  Groetjes

  Nico

 6. Sprakeloos wat mooi geschreven het klopt gewoon allemaal. Zo jammer dat ik er pas in de weg loop fase achter komt dat we een tweelingziel zijn.

  Ik weet alleen niet of ik de volger de wegloper moet vertellen van dit bestaan?

  Bedankt voor deze mooie artikelen. Geeft kracht en rust

 7. Wat heerlijk om te lezen, en vooral te voelen dat ik eindelijk in fase 6 ben aangekomen. het geeft zo’n fijne rust en vrede hier aan deze kant, de liefde was altijd al groot, maar is alleen nog maar intenser en mijn hart staat volledig open voor hem, en voor ieder die mijn pad mag kruisen. Ik voel mij dankbaar voor het geschenk welke hij mij vanuit de ziel heeft gebracht. De terugtocht naar mijn ware staat van ZIJN. De liefde tussen ons mag stromen, en zo voelt het ook. Eindelijk mag ik de gehechtheid en de afhankelijkheid achter mij laten. Waardoor ik het proces in overgave los kan laten. Het is goed zoals het is. En mijn liefde voor hem is eeuwigdurend. Mooi om te lezen, maar zo voelt het ook, dat dit hem van binnen uit zal voeden en hem op zijn beurt hetzelfde mag geven als het mij gebracht heeft. Heelwording en acceptatie van z’n pure mooie ZIJN.

 8. Een zeer goed artikel wat mij heel erg heeft geholpen omdat ik sinds kort mijn tweeling ziel heb mogen ontmoeten. Alles klopt, woord voor woord en het heeft mij rust en duidelijkheid gegeven.

  De ontmoeting met mijn tweelingziel was, ondanks dat ik er in mijn dromen al op was voorbereid, heel erg intens. Er was verliefdheid, maar ook weer niet. Er was namelijk meer dan dat. Verliefdheid is een oppervlakkige omschrijving voor het werkelijke diepe gevoel. Het voldoet verre aan wat er gebeurde toen wij elkaar weer in de armen hadden. We waren weer samen, en het was goed. Punt !
  Gedurende een maand waren we onafscheidelijk. We werkten samen, praatte veel over alles en niks en ook de stiltes waren ongedwongen en heel normaal. We hadden de zelfde gedachten en maakte elkaars zinnen af en ook onze toekomst dromen bleken precies het zelfde te zijn. Op alle niveau’s klikte het voor meer dan 100%. We voelden mekaar, letterlijk en figuurlijk en die aanrakingen op al die niveau’s waren gevuld met heel veel liefde, zo’n enorm mooi gevoel. Wanneer een van ons even weg was, dan was er paniek en hartenpijn. Maar zodra we weer bij mekaar waren was het weer goed, Na vier intense weken moest zij weg, weer terug naar haar familie en het afscheid was verre van een pretje. Diepe pijn en verdriet, er werd iets heel erg moois van me afgepakt en het was onvermijdelijk. Tot op het moment dat het vliegtuig in de lucht zat, hadden we nog via onze mobiel contact.We konden gewoon niet los laten, totdat we gedwongen werden omdat haar mobieltje het signaal met de zendmast verloor.

  De dagen/weken na haar vertrek heb ik doelloos rond gelopen en rond gereden op mijn motor. Ik was (onbewust) op zoek naar haar. Ik kwam op de plekken met de goede herinneringen aan haar. Maar deze waren of te pijnlijk om er te zijn of leek het alsof ik er voor de eerste keer in mijn leven kwam. Naast de pijn beleefde ik veel trillingen in mijn lichaam , slecht eten, depressief en nog maar weinig interesse voor andere mensen die diep in mijn hart zitten.
  Nu, eindelijk na ruim twee maanden, begin ik weer enigsinds “normaal” te worden. Ik mis haar wel heel erg, maar het moet voor nu zo zijn. Soms ben ik nog wel verdrietig en soms ook boos op haar.
  Zij is de wegloper en ik de volger. Maar ik weet nu wat ik moet doen.

  Dank je wel.

  John.

 9. Ik moet huilen van wat ik hier lees. Enkele jaren geleden werden mijn man en ik op onverklaarbare wijze naar elkaar toegetrokken. We waren beide van slag over wat ons overkwam. Opgewonden, in de wolken, verbaasd en over de sterren heen gelukkig met elkaar.

  Op dit moment gaan we echter door een enorme crisis. We zijn elkaar constant aan het spiegelen. Elkaar voortdurend aan het bekritiseren. We doen elkaar enorm veel pijn.

  Wat me opvalt is hoe extreem we daar in doorgaan. We gaan er enorm ver in. Elke steek die ik aan mijn man geef, geef ik ondertussen aan mezelf. De pijn die ik hem aandoe voel ik in mezelf naar boven komen. Elk verwijt dat hij mij geeft is een verwijt dat ik hem wil maken. Hij ziet zijn eigen slechte kantjes in mij en ik zie mijn eigen slechte kantjes in hem. Het is met momenten de hel. Het gevoel van machteloosheid, hopeloosheid, bij elkaar willen zijn maar met het gevoel zitten dat je met tegenovergestelde magneten te maken hebt is zo immens intens. Ik heb er geen woorden voor.

  Het lijkt alsof de intense kracht die ons samenbracht ons nu met alle macht weer uit elkaar wil trekken.

  Ik leer er mijn lessen uit, maar het is zo zwaar, zo vermoeiend. Ik hoop dat we snel evolueren, ik hoop dat we de rust mogen vinden. Ik heb vertrouwen, maar moet steeds aan mezelf blijven bouwen.

  Dank je voor deze tekst, hij is al van even geleden, maar ik heb er op dit moment enorm veel aan gehad.

 10. Ik weet dat deze beschrijving gaat over tweelingzielen in relaties .. niet direct letterlijke tweelingen of drielingen.
  Echter herken ik me volledig in dit verhaal. Ik heb vorig jaar ontdekt (na 59 jaar) dat ik letterlijk deel van een identieke drieling ben. Mijn twee zussen zijn tijdens de keizersnede van mijn moeder (onder volledige narcose) ontvreemd en bij (illegale) adoptieouders terechtgekomen als (op papier) hun eigen kind! Ze hebben ons alledrie Marion genoemd. Mijn moeder vertelde mij vorig jaar dat ze het nooit vertrouwde, haar zwangerschapsdiagnose was drie of meer. Na ontwaken narcose kreeg ze alleen mij. Ze vroeg ontdaan:”en wáár zijn mijn andere kindjes?!”. Er werd haar glashard verteld dat haar diagnose een vergissing was en ze een vergroeiing had.
  Zoals gezegd mijn zussen zijn gevonden maar nemen nog geen contact op omdat ze in shock zijn..
  Ik herken dit verhaal over tweelingzielen duidelijk in onze eigen situatie van een échte drieling.
  Het geeft mij extra hoop en moed dat het goedkomt.
  Lieve groet, Marion Houtvast

 11. Het is inderdaad zo waar allemaak
  Wat ik gekezen heb.
  Ik zit nu precies in het zelfde proces.

  Ik ben de volger
  Het is echt heel vermoeiend.
  Het trek heel veel energie uit me.

  Me tweelingziel zit 24 uur 7 in me hoofd.
  Droom veel over hem

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s